5 Maj 2018 kl. 7.00-15.00

Platshyra: 35 kr/meter
Inga tält får resas ut i gångarna
OBS! INGEN FÖRBOKNING
Insläpp FREDAGEN kl. 17:00-20:00, dock ej förmarknad.
Insläpp LÖRDAGEN: kl. 07:00
Parkering: 20 kronor, ingen entréavgift
Finbilsparkering öppnar 09:00
Endast försäljning av objekt och delar som rör (veteranfordons) hobbyn.
All mat och dryck-försäljning är förbjuden utom av våra avtalspartners
Upplysningar: Tel 070-530 31 10