2021 års marknad är inställd

Då situationen ser ut som den gör med avseende på coronavirus (Covid-19) kommer vi inte att kunna genomföra 2021 års marknad. Vi beklagar detta men vi följer de lagar och rekommendationer som finns.

2021-06-02

Nästa marknad planneras bli 7 Maj 2022