Styrelsen vill tacka alla som kom till klubbens 40 års jubileumsrally.
Ni som inte kunde vara med får ta del av några bilder