Då situationen ser ut som den gör med avseende på coronavirus (Covid-19) kommer vi inte att kunna genomföra 2020 års marknad. Vi beklagar detta men vi följer de lagar och rekommendationer som finns.

Nästa marknad planneras att genomföras 1 Maj 2021.